top of page

ל.א, רמת גן, בת 32

"מאז שאני זוכרת את עצמי, לפחות פעמיים בשבוע, אני מושבתת לשעות ארוכות במיטתי בשל מיגרנות קשות. בתהליך גרינברג שעברתי אצל ציפי, גיליתי את כל מה שאני מעמיסה על הראש ונוכחתי בחוסר החיבור שלי אל הגוף. תובנות רבות נוספות שזיהיתי בהדרכתה וכלים פשוטים שנתנה לי, הן אלו שבזכותן חזרתי לחיים."

ציפי כהן - מלווה באהבה

Tzipi Cohen

bottom of page