top of page

ריפוי קוונטי

Icon.png

הגופנפשרוח קשורים זה בזה. ואנחנו המכלול של כל אלה.

זהו טיפול ברמה האנרגטית שבה אנחנו מרחיבים את יכולת הגוף לשנות את החוקיות שהוא מכיר ומלמדים אותו לשהות בתוך שדה אינסוף- שדה קוונטי.

הגוף שלנו הוא אנרגיה צפופה וברגע שנתפוס את הגוף כאנרגיה נוכל להתחיל "לשחק" איתו כאנרגיה גולמית. 
כאשר תודעתי מגיעה אל השדה הקוונטי, אני עוברת באופן מיידי ושלם אל עבר מרחב, שבו כל ההסתכלות שלי על החיים משתנה ונהיית קלה ופשוטה יותר.

 

הריפוי מתרחש כאשר אנחנו מחוברים למהות של מי שאנחנו, לעצמי הגבוה, לניצוץ האלוהי שבתוכנו.
המרחב הקוונטי קיים כל הזמן ומשפיע עלינו תמידית, בין אם אנחנו מודעים אליו ובין אם לא.

 

המרחב הקוונטי, הוא מרחב לא מודע שבו ניתן להשפיע.
הרבה עוצמה ויופי מתגלות לנו כשהמודע שבמרחב, פוגש את המודע שבתוכנו.

 

לטיפול

מוזמנים ליצור קשור

ציפי 054-540-4487

חשיבה הכרתית

bottom of page